• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

KUAFÖR SEKTÖRÜ DERGİSİ

www.kuaforsektoru.com

Mos Kuaför
Kuaför Arife
Takvim
epazardanal
edebiyatgazetesi.net

KUAFÖR SEKTÖRÜNE VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR.

Yeni ekonomik paktte pek çok sekörde olduğu gibi kuaför salonlarına da vergi muafiyeti geliyor. Kuaförler yeni yılla birlikte artık beyanname vermeyip vergi ödemesi yapmacaklar. Kuaför salonları vergiden muaf olacaklar.

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Vergisel düzenlemeler kapsamında, geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.

Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize edilecek.

Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak.

Mükellef ve idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak.

Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modelleri uygulanacak.

İSTİSNALAR AZALTILACAK

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli olarak izlenecek ve denetlenecek. Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak.

Sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyu ile paylaşılacak. Kamuoyu ile paylaşılan şartları taşıyan tüm firmalara sertifikasyon sistemi açık olacak. Kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rekabet şartları içinde şeffaf bir şekilde yapılacak.

Kamu ve yerli sanayinin iş birliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak.

Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulacak. Zorunlu haller dışında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek.

Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak, KÖİ Çerçeve Kanunu Teklifi çalışmaları tamamlanacak.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde reform yapılacak.

FİYAT İSTİKRARI

Kitapçığa göre, fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. Komite; Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları yanında Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından oluşacak.

İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarında yol açtığı dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

Tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'nda (DİTAP) açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Gıda israfının önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi cazip hale getirilerek yaygınlaştırılacak.

Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla, tüketicilerin gıda israfı konusunda farkındalığı artırılacak.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi TBMM'ye sunulacak.

Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataleti azaltılacak.

FİNANSAL SEKTÖR

"Finansal sektör" başlığı altında yer alan düzenlemelere göre, Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek. Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için girişim sermayesi fonlarının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmaları oluşturulacak. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacak.

Varlık yönetim şirketlerinin daha güçlü bir yapı içerisinde faaliyet gösterebilmeleri için yasal altyapı oluşturulacak. Sektörde rekabetçi ve kurumsal yapının oluşturulması için söz konusu şirketlere beş yıl süreyle tanınan damga, harç ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi istisnası süresiz hale getirilecek. bu şirketlerin Finansal Kurumlar Birliğine üye olabilmesi sağlanacak.

Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek.

Katılım finans kuruluşlarının katılım finans ilkelerine uyum düzeylerinin bağımsız bir şekilde derecelendirilmesini sağlamak üzere "katılım finans derecelendirmesi" sistemi hayata geçirilecek. Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması İstanbul Tahkim Merkezi bünyesinde hayata geçirilecek ve İstanbul Finans Merkezi'ne özel bir tahkim merkezi kurulacak.

Tüm finansal kredi ve risk verisini içeren Risk Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrolünde yeniden organize edilecek.

Kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan "TROY" ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılacak. Dijital (Şubesiz) Bankacılık lisanslamaları uygulamalarına imkan sağlanacak.

DİJİTAL PARA İÇİN ALT YAPI ÇALIŞMASI

Merkez Bankası, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak.

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak.

Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacak.

Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilecek.

Finansal teknoloji alanında Fintek Strateji Belgesi hazırlanacak, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezi'nde temsili sağlanacak.

BES'İN KAPSAMA ALANI GENİŞLİYOR

Öte yandan, 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf ve benzeri kuruluşlar nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yılı sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacak.

Öte yandan, hükümet tarafından özellikle yapısal cari açığın azaltılmasına yönelik önemli adımlar da atılacak.

Ara malı ithalatının azaltılmasına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5'inci ve 6'ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak.

İmalat sanayisinin küresel değer zincirlerine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirlenecek ve bu ürünlere yönelik destek programları uygulamaya konulacak.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
epazardanal
Anket
Kuaför Salonunda Tercih Sebebiniz Nedir
Ali Gür Kuaför
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Hava Durumu
Saat